Cinema Het Witte Doek

Aanvang
19:30 uur

Weer naar de film in het CCD!
Zolang de Coronamaatregelen gelden is het toegestaan een drankje mee de zaal in te nemen, daarvoor is de bar voor de voorstelling geopend.

De opzet van de Cinema is gewijzigd. Door teruglopende inkomsten tgv corona en een prijsverhoging van de filmlicenties is een kostendekkende filmvertoning met openbare publiciteit nu niet mogelijk. Daarom heeft Cinema Het Witte Doek gekozen voor een goedkopere licentie, met beperkingen ten aanzien van de publiciteit. Binnen deze licentie is het alleen geoorloofd om openbaar te vermelden dat er een film draait, waar en wanneer. Het vermelden van titels en andere bijzonderheden mag alleen binnen een besloten groep, daarvoor is op onze website www.nachtvanhetwittedoek.nl een knop: Cinema Het Witte Doek aangemaakt. Na invoering van een wachtwoord is hier de titel, inhoud en trailer van de film te vinden.

Vrienden van Het Witte Doek krijgen het wachtwoord automatisch toegezonden via de Nieuwsbrief. Diegenen die (nog) geen Vriend van Het Witte Doek zijn kunnen toezending van de Nieuwsbrief, met het wachtwoord gratis aanvragen via info@nachtvanhetwittedoek.nl.
Een andere wijziging is dat slechts de programmering van 3 à 4 voorstellingen vooruit bekend gemaakt wordt en niet meer voor een heel seizoen. Alle voorstellingen zijn op woensdagavond om 19.30 uur. Zodra meer bekend is over de nieuwe coronamaatregelen worden de overige data definitief vastgesteld.

De eerste twee films zijn Oscarwinnaars! Kijk op www.nachtvanhetwittedoek.nl welke dat zijn.

Tot ziens in het CCD