Over Cultuurcentrum Deurne

Achtergrondinformatie

Cultuurcentrum Martien van Doorne is een lokaal verankerde organisatie gericht op sociale en culturele ontmoetingen voor jong en oud. Het gebouw is verrassend, gastvrij, laagdrempelig en sfeervol.

Wij zijn een facilitaire, servicegerichte culturele dienstverlener, ruimte biedend aan commerciële activiteiten om culturele activiteiten betaalbaar te houden. Dit om een gezonde exploitatie te bewerkstelligen. Wij spelen een initiërende en faciliterende rol met eigen activiteiten, liefst in samenwerking met Deurnese instellingen en verenigingen. Tevens wordt samenwerking met bestaande initiatieven op dit gebied gezocht.

Wij ondernemen onafhankelijk, leggen verantwoording af aan de gemeenschap van Deurne en ondernemen op een open, transparante, sociale en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Het gebouw van Cultuurcentrum Martien van Doorne wordt gebruikt door verenigingen, bedrijven, scholen, huurders, medegebruikers en instellingen voor lokaal gewortelde activiteiten. We bieden pro actief activiteiten aan waarbij het initiatief vanuit de gebruiker komt maar ook vanuit ons. Hierbij wordt actief samenwerking gezocht met andere culturele voorzieningen binnen Groot Deurne.

Wij zijn de spil van Deurne op het gebied van Cultuureducatie waarbij jong en oud wordt geïnspireerd om te leren en creëren op het gebied van kunst en cultuur.


ONZE VISIE EN MISSIE

Onze visie is om gasten te verwonderen door je in elk klein plekje de magie van ons theater te laten voelen. Stap binnen en laat je verrassen, verwennen én verrijken.

Hoe we dat doen?
We laten je in alles het magische theatergevoel ervaren. Die verwondering blijft je bij, verrijkt je en neem je mee naar huis. Niet alleen vertel je er graag over aan anderen, maar je komt heel graag bij ons terug.

Verrassen
Je ervaart de magie van ons theater in ieder klein hoekje.

Verwennen
Je beleeft een compleet verzorgde avond.

Verrijken
Je gaat vol inspiratie naar huis.

Met een sterk en divers theateraanbod creëren we een ontmoetingsplek waar we mensen met elkaar verbinden. Waar er ruimte is voor nieuwe emoties. Waar je kan lachen, zingen en zelfs huilen. Zo stap jij de deur uit vol inspiratie.

Telkens weer.


WELKOM IN CULTUURCENTRUM DEURNE!

Cultuurcentrum Deurne is de ontmoetingsplaats van Deurne. Een ontmoetingsplaats die geschikt is om verschillende activiteiten te organiseren. Bekijk een sfeerimpressie in deze video.

Organisatie

Het Cultuurcentrum Martien van Doorne kent een stichting, genaamd Stichting Cultuurhuis met een onbezoldigd bestuur. De exploitatie is voornamelijk ondergebracht in een BV, genaamd Cultuurplein BV. Het bestuur van de Stichting is tevens het bestuur van de BV en bestaat uit de volgende personen:

Bestuur
– Voorzitter​​: Piet van Kalken
– Vice-voorzitter​​: Rob Raaijmakers
– Secretaris​​: Theo Goossens
– Penningmeester​: Monique Jenneskens
– Bestuurslid: Henk Reijnen

Alle leden van het bestuur beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Het bestuur werkt op basis van Governance Code Cultuur en legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Deurne.

Jaarverslag 2022

Voorgaande versies zijn op te vragen bij Cultuurcentrum Deurne.

Dagelijkse uitvoering
De dagelijkse uitvoering van de activiteiten en de bedrijfsvoering van het Cultuurcentrum zijn ondergebracht bij een professioneel bezoldigd team vaste krachten, een bezoldigd oproepteam voor de Horeca en techniek en een groep vrijwilligers. Alle bezoldigde medewerkers werkzaam vallen onder de cao Horeca. Onder leiding van een algemeen manager, Bianca den Toom, wordt op de grootst mogelijke manier zorg gedragen voor een professionele bedrijfsvoering en een goed lopende cultuurorganisatie van en voor Deurne.

Beleidsplan 2022 – 2026
Begin 2022 is het nieuwe businessplan gepresenteerd. Voor u ligt dit businessplan van het cultuurcentrum voor de periode van 2022 – 2026 met onze plannen en beoogde resultaten op hoofdlijnen, voor de komende vijf jaar. Een aantal hoofdlijnen in dit beleidsplan/businessplan zijn:

  1. Organiseren en faciliteren van culturele activiteiten
  2. Organiseren en faciliteren van cultuureducatie
  3. Medegebruik door partijen die bijdragen aan doelstelling, levendigheid en exploitatie
  4. Commerciële activiteiten (zaalhuur en horeca)

Hoofdlijnen beleidsplan Cultuurcentrum Martien van Doorne

Financiering en Financiële verantwoording stichting
Het Cultuurcentrum Martien van Doorne is voor haar activiteiten afhankelijk van entree-, verhuur-, en horeca-inkomsten. Naast deze inkomsten is zij afhankelijk van de jaarlijkse gemeentesubsidie en de inkomsten uit giften met name van sponsoren.

De publieksversie van de jaarrekening van de Stichting Cultuurhuis 2016 zijn opvraagbaar via info@ccdeurne.nl

Fiscaal nummer
855374573

BTW nummer
NL855374573B01

♰ In memoriam ♰
Addie was een zeer gewaardeerd lid van het bestuur van het Cultuurcentrum Martien van Doorne. De open plek aan de bestuurstafel vullen we met herinneringen aan Addie, met wat we van haar geleerd hebben.